Marklowiccy ósmoklasiści i ich nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 zasłużyli na słowa uznania, osiągając na egzaminie po klasie ósmej wspaniałe wyniki ! ! !

Poniżej przedstawiamy średnie wyników z poszczególnych przedmiotów na tle powiatu, województwa i kraju :

Język polski :
Marklowice 68 %    II m. w powiecie
powiat 64 %
województwo 65 %
kraj 66 %

Język angielski :
Marklowice 65 %   II m. w powiecie
powiat 62 %
województwo 66 %
kraj 66 %

Matematyka :
Marklowice 59 %    I m. w powiecie
powiat 49 %
województwo 52 %
kraj 53 %


Jeden uczeń wybrał język niemiecki, ale zdobywając tytuł laureata, został zwolniony z egzaminu. Zatem jego wynik to 100 %.


„ Jestem usatysfakcjonowany wynikami tego egzaminu, ponieważ jest on przeprowadzany w systemie zewnętrznym, a to oznacza, że procedury Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie zapewniają pełny i niepodważalny obiektywizm – mówi Tadeusz Chrószcz Wójt naszej Gminy. W tym roku po raz drugi zewnętrzne i obiektywne gremia potwierdziły wysoką jakość i efektywność marklowickiej oświaty, bo przecież w kwietniu Gmina otrzymała Certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji.

I chociaż w tym kontekście takie wyniki nie mogą dziwić, to na pewno cieszy nas wszystkich fakt, że marklowiccy absolwenci klas ósmych zostali bardzo dobrze przygotowani do dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych. Dziękuję im za solidną pracę i gratuluję ich nauczycielom sukcesu, na który ciężko pracowali przez wiele lat.
Jestem z Was dumny, bo Wasze osiągnięcie oznacza, że wieloletnia i bardzo dobra współpraca samorządu z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych oraz rodzicami uczniów i wychowanków przyniosła oczekiwane efekty.”