W związku z przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej – rejon skrzyżowania z ul. Wyzwolenia od dnia 1 sierpnia br. do dnia 21 sierpnia br. wystąpią utrudnienia w ruchu.
wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 15
tel. (32) 4552634

""