W związku z przystąpieniem do robót związanych remontem uszkodzonej eksploatacją górniczą nawierzchni ul. Stawowej od dnia 18.09.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. ulica na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrężną w kierunku posesji 7 będzie nie przejezdna dla pojazdów.
Na odcinku od posesji nr 7 w kierunku ul. Krakusa nie będą prowadzone roboty.
inwestorem jest
KWK ROW Ruch Marcel
Radlin ul. Korfantego 52
wykonawcą jest
DAN-REM 44-290 Jejkowice ul. Niedobczycka 13

droga stawowa