W dniu 23.09 br. odbyła się uroczystość obchodów 140lecia KWK Marcel. W imieniu mieszkańców i Wójta Marklowic życzenia przekazał Zastępca Wójta Piotr Galus.
W załączeniu list gratulacyjny

""