Pragnę poinformować Państwa o drobnej ciekawostce, o której być może nie wszyscy wiedzą. 25 lat temu, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 roku, opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP nr 132, z dnia 16 grudnia, pod poz. 671, Marklowice wróciły na mapę administracyjną Polski, po niemalże 20 latach (od 1975) niebytu.
Grupa samorządowa, której spadkobiercą są dzisiejsze Samorządne Marklowice, realizująca dążenia społeczności marklowickiej, doprowadziła – po przeprowadzonym w czerwcu 1993 r. referendum - do decyzji Prezesa Rady Ministrów, powołującego na powrót Gminę Marklowice, wraz z innymi 4 gminami, z terenu dawniejszego województwa katowickiego: Pszów, Imielin, Miasteczko Śląskie, Chełm Śląski.
Ciekawostką jest również to, iż w wyniku przeprowadzonego referendum nt. reaktywowania Gminy Marklowice, wzięło udział ponad połowę mieszkańców, z czego aż 96,3% opowiedziało się za reaktywowaniem Gminy Marklowice, w granicach sprzed 1975 roku. Był to najwyższy wynik wyborczy, wśród gmin naszego powiatu, które zostały w 1975 roku włączone w strukturę administracyjną miasta Wodzisławia Śląskiego.
Właśnie 30 grudnia, tj. przed tzw. Sylwestrem, minęło dokładnie 25 lat od wejścia w życie w/w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i utworzenia (reaktywowania) na powrót Gminy Marklowice, która do 1975 roku funkcjonowała, jednakże w innych, zupełnie zmienionych warunkach ówczesnego ustroju.
Było to m.in. możliwe dzięki wprowadzeniu nowego ładu demokratycznego w Polsce, w tym m.in. dzięki jednej z najważniejszych reform ustrojowych, tj. ustanowieniu szczebla samorządowego, w wyniku pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów w Polsce, przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 roku.
W późniejszym okresie, tj. w marcu 1995 roku, wybrane zostały organy gminy w postaci Rady Gminy i Wójta Gminy. Upłynęło więc równo 25 lat. Czy warto było ?

Tadeusz Chrószcz