W dniu 4 marca 2020 roku na VI Walnym Zgromadzeniu Nadzwyczajnym dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa Miłośników Marklowic na lata 2020 – 2024.
W skład zarządu weszli:
Józef Kłosok – Prezes
Michalina Pasz – Zastępca Prezesa
Aniela Brzóska – Skarbnik
Wiesława Trybuś – Sekretarz


pozostali członkowie:
Kordula Nowak
Andrzej Mencner
Jan Pasz
Henryk Siedlaczek
Ludwik Radziej
Bogusław Herman
Ośliźlok Bogdan

W skład Komisji Rewizyjnej powołano:
Michała Karwota – Przewodniczący
Marię Mencner – Członek
Beatę Brachmańską – Członek