1 sierpnia 2020 r. zmianie uległy niektóre kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Nowe kody dotyczyć będą w szczególności działalności rekreacyjnej oraz rozrywkowej. Zmieni się również brzmienie niektórych aktualnie obowiązujących kodów PKD dotyczących m.in. działalności związanej ze sportem, zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznymi.
Zmiana kodów PKD wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2020 poz. 1249).

Kod 93.29. zostaje podzielony na dwa kody:
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Od 1 sierpnia 2020 r. przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o wpis (rozpoczynający działalność gospodarczą), nie będą mogli wybrać kodu 93.29. Z – mogą wybrać natomiast 93.29.A lub 93.29.B.
Przedsiębiorcy, którzy składają wniosek o zmianę (nie ma znaczenia czego dotyczy zmiana, tj. nie musi dotyczyć kodu PKD) i posiadają we wpisie kod 93.29. Z – mogą wybrać 93.29.A lub 93.29.B.
Przedsiębiorców, którzy mają wskazany we wpisie kod 93.29.Z i nie złożą wniosku o zmianę, nadal mogą posiadać we wpisie kod 93.29.Z (nie będzie on usuwany z wpisu) ale tylko przez okres 12 m-cy (tj. do 1 sierpnia 2021 r.). Po tym terminie kod 93.29.Z nie będzie już dostępny, przy czym informujemy, że trwają prace legislacyjne nad zmianami w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które umożliwią CEIDG automatycznie zmiany kodu 93.29.Z na 93.29.B.
W związku ze zmianami część przedsiębiorców powinna dodać nowe kody PKD do swojego wpisu w CEIDG lub KRS. Kody PKD w dotychczasowym brzmieniu dla funkcjonujących już firm można wprawdzie stosować jeszcze przez 12 miesięcy, warto jednak pomyśleć nad zmianą. Jak się okazuje, skorzystanie z niektórych dotychczasowych instrumentów wsparcia było uzależnione właśnie od podania właściwego, aktualnego kodu PKD we wniosku. Przekonali się o tym m.in. przedsiębiorcy ubiegający się o dotację na kapitał obrotowy. Od kodów PKD może też zależeć wsparcie, które rządzący dopiero mają udzielić przedsiębiorcom. Kontynuacja postojowego i zwolnienia z ZUS ma objąć tylko część firm, a kluczowe mogą okazać się właśnie kody PKD, które prawdopodobnie przesądzą o mikrotarczach dla firm