Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Jerzego Regulskiego

Honorowego Obywatela Marklowic

 

Pragniemy złożyć Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego

współczucia i słowa wsparcia

 Tadeusz Chrószcz

Wójt Gminy Marklowice

Krystyna Klocek

Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice

Radni oraz pracownicy urzędu gminy