Zadanie p.n. Przebudowa odcinka ul. Goplany w Marklowicach zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł.

""