Na podstawie z ustawy o lasach w roku 2020 roku rozpoczęto wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.
Przedmiotem opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. W związku z powyższym prosi się o umożliwienie pracownikom ww. Biura wstępu na teren lasu.

Pismo Ministra Klimatu i Środowiska