Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Więcej informacji w linku https://www.gov.pl/web/arimr/premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej--wnioski-mozna-skladac-od-28-lutego