Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Wodzisławiu Śląskim  zaprasza  rolników na konsultacje i pomoc w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie. Dyżury odbywać się będą w  biurze PZDR Wodzisław  znajdującym się w  Wodzisławiu Śl. przy ulicy Jana 16.
Jednocześnie informujemy, że  wnioski  o płatności bezpośrednie i obszarowe standardowo można składać od 15 marca do 15  maja,  (w 2022 roku 15 maj wypada w niedzielę a więc do 16 maja). Wnioski składa się drogą elektroniczną do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Kontakt telefoniczny do doradcy z Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  515 275 928.