Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o trwającym Konkursie
w ramach Międzynarodowej Strategii „Wizja Zero”, której głównym celem jest wyeliminowanie zagrożeń przy pracy oraz chorób zawodowych. W tegorocznej edycji konkursu Kasa chce zwrócić szczególną uwagę na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym, w odniesieniu do 7 Złotych Zasad Strategii Wizja Zero.
Zadanie konkursowe jest skierowane do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat i ma na celu stworzenie krótkiego filmu promującego bezpieczne zachowania w rolnictwie, oczywiście
z podkreśleniem roli rolniczej rodziny w kształtowaniu zasad ochrony życia i zdrowia na wsi.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa już 31 października 2022 r.
Szczegóły dotyczące kampanii prewencyjnej można znaleźć na stronie:
www.krus.gov.pl w zakładce Moja Wizja Zero.
Przypominamy również o trwającym XXVIII Konkursie na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”.
Konkurs adresowany jest do dziennikarzy i innych osób publikujących w środkach masowego przekazu (prasa, internet, radio, TV), a jego celem jest oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin przez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz w „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu warunkiem udziału jest opublikowanie w terminie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. co najmniej jednej publikacji spełniającej wymogi regulaminu.
Szczegóły Konkursu na stronie www.krus.gov.pl
Termin przesłania publikacji upływa z dniem 13.01.2023 r.