Śląska Izba Rolnicza informuje, że 24 września 2023r. odbędą się wybory do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej. W naszej Gminie wybierać będziemy jednego członka do rady powiatowej izby rolniczej.
Kandydaci mogą zgłaszać się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023r. do godziny 18:00, na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, pokój 213.
Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce „Wybory do izb rolniczych”.
Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pok. 302, najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w Biurach Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej pod numerami telefonów:
Katowice, 32 258 04 45,
Częstochowa, 34 368 15 12