W związku z tegorocznymi wyborami do walnych zgromadzeń Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, w tutejszym urzędzie w dniach od 25 do 31 sierpnia 2023 r. był wyłożony do wglądu spis członków Śląskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 43 Marklowice. Na stronie Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dnia 14 września 2023 r. ukazało się Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 43 w Marklowicach o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania z powodu zarejestrowania jednego kandydata, więc zgodnie z powyższym w Gminie Marklowice wybory zaplanowane na dzień 24 września 2023 r. nie odbędą się. Zgodnie z powyższym, w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 43 w Gminie Marklowice członkiem Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej został Pan Jacek Pawelec. Gratulujemy.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 43