Ks. Kazimierz Kopeć urodził się 22 stycznia 1946 r. w Zabrzegu. Święcenia kapłańskie przyjął 08.04.1971 r. w Katowicach. Jako neoprezbiter, po krótkim zastępstwie w Istebnej, został wikarym w Przyszowicach. Potem pracował na parafii w Katowicach na Zawodziu, Katowicach Ochojcu, a od 1976 roku w Żorach. W dniu 27 maja 1980 roku, jako wikary parafii św. Jakuba i Filipa, otrzymał polecenie biskupa Herberta Bednorza wybudowania nowego kościoła w Żorach na Osiedlu. W dniu 24 grudnia 1980 roku Ks. Ordynariusz Herbert Bednorz jako pierwszy odprawił „Pasterkę” Bożego Narodzenia w nowym, dolnym, będącym jeszcze w szalunkach kościele. W dniu 13 grudnia 1981 roku erygowano nową parafię pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Żorach na Osiedlu. Ksiądz Kopeć został pierwszym proboszczem tej parafii. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał Biskup Herbert Bednorz w dniu 14 maja 1984 roku.

W czerwcu 1984 roku ks. Kopeć odszedł z żorskiej parafii do Marklowic. W parafii pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Marklowicach ks. Kazimierz Kopeć pasterzował, jako proboszcz w latach 1984 – 2002. W dniu 1 grudnia 2002 roku mianowano go, dekretem Kurii Biskupiej, proboszczem w parafii pw. św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą, gdzie pozostaje do dziś.

Rada Gminy Marklowice 29 maja 2003 roku nadała byłemu proboszczowi marklowickiemu ks. Kazimierzowi Kopciowi tytuł Honorowego Obywatela Marklowic. Wcześniej, w 2000 roku nadano księdzu proboszczowi Kazimierzowi Kopciowi tytuł „Zasłużonego dla Marklowic”. Obydwa te tytuły przyznano ze względu na zasługi położone dla tworzenia godnego wizerunku mieszkańców naszej miejscowości. Ksiądz Kazimierz Kopeć czynnie wspomagał Marklowiczan w ich dążeniu do usamodzielnienia się. Organizował spotkania z mieszkańcami, mające na celu ugruntowanie tych zamierzeń i tym samym reaktywowanie gminy Marklowice.

Posługa proboszczowska ks. Kazimierza Kopcia w Marklowicach była posługą służby zarówno Bogu jak i społeczności.