Informuje się o wejściu w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.
Taryfa została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.
Taryfa obowiązywać będzie od dnia 17 marca 2020 r. na okres 3 lat.