Obsługa prawna rady gminy, urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Opiniowanie dokumentów, udzielanie porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.