Poniżej podajemy listę osób którym przyznano stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Marklowice. Umowy można spisać codziennie w godzinach od 10.00 - 13.00 a w czwartki do 15.00 w pokoju 307 Urzędu Gminy. Rodzic podpisujący umowę musi posiadać ze sobą swój PESEL i Nr KONTA. Stypendia zostaną wypłacone po podpisaniu ostatniej umowy.


Lista Osób
1. Zofia Brychcy
2. Jakub Strzałkowski
3. Piotr Lubszczyk
4. Artur Baczyński
5. Maciej Borkowski
6. Bartosz Sitko
7. Zuzanna Dudek
8. Filip Oskwarek
9. Radosław Waltar
10. Paweł Kotula
11. Aneta Dudek
12. Patrycja Piechoczek
13. Miłosz Musiolik
14. Paulina Knapek
15. Judyta Nawrat
16. Milena Polnik
17. Natalia Mańka
18. Paulina Pucowska
19. Oliwia Barteczko
20. Karolina Kucharczyk
21. Karolina Niemiec
22. Sylwia Szymura
23. Natalia Błąkała
24. Kinga Skupień
25. Martyna Morgała
26. Anna Szuścik
27. Julia Rykier
28. Nikola Irzyk
29. Emila Komraus
30. Kamila Mędygrał
31. Wiktoria Pupek
32. Lena Paszenda
33. Natalia Cuber
34. Wiktoria Juraszek