W ostatnim czasie na stronach CKE zostały opublikowane wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021. Po raz kolejny z dumą możemy pochwalić się wspaniałymi wynikami uzyskanymi przez naszych ósmoklasistów. We wszystkich badanych obszarach: język polski, matematyka, język angielski uczniowie uzyskali poziom zdecydowanie wyższy od średniej kraju, województwa i powiatu. Dzięki temu nasza gmina uplasowała się w czołówce gmin powiatu wodzisławskiego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w tym roku mury Szkoły Podstawowej nr 1 po raz pierwszy w historii marklowickiej oświaty opuścili absolwenci klasy dwujęzycznej. Utworzenie tych klas okazało się strzałem w dziesiątkę, bo poziom prezentowany przez absolwentów był najwyższy w skali kraju (poziom 9 wg skali staninowej). Mimo trudnej sytuacji pandemicznej oraz problemów związanych ze zdalnym nauczaniem wszyscy stanęli na wysokości zadania i udało się osiągnąć zamierzony sukces. Poziom prezentowany przez marklowickie placówki jest efektem owocnej współpracy między rodzicami, nauczycieli oraz włodarzami tej gminy. Dlatego gratulujemy nauczycielom przygotowującym do egzaminów, rodzicom i wszystkim uczniom wspaniałych wyników.