W dniu dzisiejszym część darów, które Gmina Marklowice otrzymała od naszych przyjaciół z partnerskiego miasta Barlin we Francji pojechała do naszych braci z Ukrainy. Transport zawierał głównie środki medyczne i opatrunkowe.

""