Rowerem po Marklowicach 12 czerwca 2022 o godzinie 16.00
Start
parking na "Słonecznej Wyspie" jedziemy ulicami: Porzeczkowa, Goplany, J. Kilińskiego, Krakusa, Długa,
Koniec
zjazd na „Źródlaną Oazę” piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych, poczęstunek
Zgłoś swój udział pod nr tel. 32 459 28 05 lub 06 do dnia 9.06.2022 do godz. 14.00
W przypadku deszczowej pogody impreza odbędzie się w innym terminie.

""