Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 21 marzec 2023

Informacje

Rozstrzygnięcie - sport

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2012
WÓJTA GMINY MARKLOWICE
z dnia 5 stycznia 2011 rokuw sprawie: przyznania kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Marklowice na 2012 rok i zawarcia z wybranym podmiotem umowy wsparcia realizacji niniejszego zadania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), § 5 uchwały nr III/8/2010 Rady y Gminy Marklowice z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Marklowice z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

Wójt Gminy Marklowice
zarządza, co następuje:

§ 1
Przyznać dotację dla klubu sportowego określonego w § 2 na realizację zadań z zakresu sportu.
§ 2
Zawrzeć z wybranym podmiotem umowę wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
- KS „POLONIA” Marklowice na zadanie pod nazwą: „Przygotowanie i udział klubu sportowego we współzawodnictwie w ramach rozgrywek piłki nożnej o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym oraz organizowanie turniejów piłkarskich z udziałem mieszkańców gminy” w kwocie 92.250,00 złotych
§ 3
Informacje o udzielonej dotacji zostaną opublikowanie na stronie internetowej Gminy Marklowice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Pionu Spraw Społecznych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00