W piątek 20 grudnia, osoby starsze i samotne z naszej gminy, spotkały się przy wspólnym stole, na zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej spotkaniu opłatkowym. Rozmowom i serdecznościom nie było końca! Po powitaniu gości i złożeniu życzeń przez kierowniczkę OPS - Krystynę Malinę, także Wójt Gminy - Tadeusz Chrószcz, życzył wszystkim, przede wszystkim "szlachetnego zdrowia", jak również spokoju i radości. Życzenia popłynęły także od reprezentującej Radę Gminy Ewy Skupień i księży: Janusza Jojko i Jacka Moronia. Spotkanie uświetniła grupa "CODA" oraz „PIEGI" z krótkim repertuarem kolędowym.
ZOBACZ GALERIE