Wójt Gminy wspólnie z Marklowickim Stowarzyszeniem Kobiet Zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Najpiękniejsze miejsca naszej Gminy” -technika dowolna. Komisja będzie oceniać prace w czterech kategoriach: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-13 lat i wyżej.

Jak co roku w naszej gminie przeprowadzono konkurs na "Najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną". Do konkursu zgłoszono 3 posesje. W dniu 7 stycznia 2020 r. 5-osobowa komisja konkursowa dokonała jednorazowych oględzin, zgłoszonych posesji, podczas których były oceniane następujące elementy: ogólne wrażenie estetyczne i atrakcyjność zaprezentowanych elementów świąteczno-noworocznych, ozdoby efektowne nocą i w ciągu dnia, nawiązanie do tradycji, ogólny porządek i ład posesji. W dniu 15.01.2020 r. Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz dokonał wręczenia nagród.
• I miejsce zdobyła posesja Państwa Magdaleny i Tomasza Brychcy
• II miejsce zajęli Państwo Aneta i Bartosz Siedlaczek
• III miejsce przyznano Państwu Irenie i Marianowi Koczy
Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne.