Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 28 wrzesień 2023

Archiwalne Przetargi

Ogłoszenia przygotowywane zadania inwestycyjne

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego

Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego

Nr WAB.6740.302.004.2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami), zawiadamianm że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
"Budowa łącznika ul. Brzozowej i Rolniczej w Marklowicach",  która realizowana będzie w obrębie Marklowice Dolne, w jednostce ewidencyjnej Marklowice na działkach o numerach geodezyjnych (w nawiasach oznaczono numery działek po podziale):
1354/127, 881/125, (1557/125, 1558/125), 1096/131, 1405/84, 1403/127, 1406/84, i 744/83, (1554/83, 1553/83, 1556/84), 708/85, (1551/85, 1552/85, 1550/85), 1414/60, (1548/60, 1547/60), 1411/64, (1545/64, 1544/64,1546/64, 1410/64.

oraz na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z koniecznością przebudowy infrastruktury technicznej:

Przebudowa rowu:
1409/67, 1398/82.
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, pokój 305 w godz. 7.30 - 15.30, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Po upływie terminu jw. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Czytaj więcej...

Przebudowa ul. Goplany w Marklowicach

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO
Nr WAB.7336-006/10 z dnia 05 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2008r.Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Przebudowa ul. Goplany w Marklowicach”,
w obrębie Marklowice Dolne, w jednostce ewidencyjnej Marklowice, na działkach o numerach geodezyjnych (w nawiasach oznaczono numery działek po podziale):

931/20 (1265/20, 1266/20), 1085/68 (1251/68, 1252/68), 1099/67 (1267/67, 1268/67), 1104/67 (1269/67, 1270/67), 78 (1271/78, 1272/78), 85 (1273/85, 1274/85), 1055/77 (1253/77, 1254/77), 1052/83 (1255/83, 1256/83), 781/134 (1257/134, 1258/134), 131 (1275/131, 1276/131, 1277/131), 909/147 (1259/147, 1260/147), 545/221, 1130/149 (1263/149, 1264/149), 548/150 (1288/150, 1289/150), 923/150 (1290/150, 1291/150), 924/150 (1292/150, 1293/150), 1077/149 (1278/149, 1279/149), 904/149 (1280/149, 1281/149), 914/150, 1127/150, 1209/150, 1219/147, 1218/150 (1294/150, 1295/150), 1228/149 (1282/149, 1283/149), 773/150 (1296/150, 1297/150), 505/149 (1284/149, 1285/149), 774/150 (1298/150, 1299/150), 738/149 (1286/149, 1287/149) 1073/13 i 564/13 (2431/13, 2432/13, 2433/13), 2101/12 (2394/12, 2395/12), 2836/13 (2429/13, 2430/13), 2136/12 (2396/12, 2397/12), 1268/34 i 1269/34 (2426/34, 2427/34, 2428/34), 1264/35 (2398/35, 2399/35), 1267/34 (2424/34, 2425/34), 2309/34 (2422/34, 2423/34), 931/65 (2420/65, 2421/65), 1265/35 (2400/35, 2401/35), 930/64 (2402/64, 2403/64), 2365/65 (2418/65, 2419/65), 1227/149, 1609/64 (2404/64, 2405/64), 2367/65 (2416/65, 2417/65), 1848/80 (2414/80, 2415/80), 1847/80 (2412/80, 2413/80), 1818/80 (2410/80, 2411/80), 1180/375, 1236/80 (2406/80, 2407/80), 2325/80 (2408/80, 2409/80), 2099/80, 2081/111, 1129/149 (1261/149, 1262/149).

oraz na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z koniecznością przebudowy infrastruktury technicznej:

Kanalizacja deszczowa:
1130/149, 1077/149, 1105/147, 1126/147, 929/63, 930/64.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, pokój 305 w godz. 7.30 – 15.30,
w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Po upływie terminu jw. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO

Nr WAB.7336-006/10 z dnia 22 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Przebudowa ul. Goplany w Marklowicach”,
która realizowana będzie w obrębie Marklowice Dolne, w jednostce ewidencyjnej Marklowice na działkach o numerach geodezyjnych:

931/20, 1085/68, 1099/67, 1104/67, 78, 85, 1055/77, 1052/83, 781/134, 131, 909/147, 545/221, 1130/149, 548/150, 923/150, 924/150, 1077/149, 904/149, 914/150, 1127/150, 1209/150, 1219/147, 1218/150, 1228/149, 773/150, 505/149, 774/150, 738/149, 1073/13, 564/13, 2101/12, 2836/13, 2136/12, 1268/34, 1269/34, 1264/35, 1267/34, 2309/34, 931/65, 1265/35, 930/64, 2365/65, 1227/149, 1609/64, 2367/65, 1848/80, 1847/80, 1818/80, 1180/375, 1236/80, 2325/80, 2099/80, 2081/111, 1129/149.

oraz na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z koniecznością przebudowy infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej:

1130/149, 1077/149, 1105/147, 1126/147, 929/63, 930/64.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, pokój 305 w godz. 7.30 – 15.30, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Czytaj więcej...

Budowa łącznika ul. Jabłoniowej i ul. Rolniczej

INFORMACJA

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa łącznika ul. Jabłoniowej i ul. Rolniczej w Marklowicach”.

W ramach przedmiotowej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej Gminy Marklowice, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach określonych w art. 39 ust.7- 7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Jak stanowi art. 4 pkt 15a w/w ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Czytaj więcej...

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00