Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 28 wrzesień 2023

Wybory Uzupełniające do Rady Gminy 2007

ZARZĄDZENIE Nr 299 / 07 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 10 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 299 / 07
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 10 lipca 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marklowice w okręgu wyborczym nr 1.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) w związku z uchwałą nr IX/46/07 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Marklowice w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 1.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 23 września 2007 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Tomasz Pietrzykowski

ZAWIADOMIENIE

pismo.jpgNiniejszym zawiadamiamy, że w dniu 30 sierpnia 2007 r.
o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy Marklowice na sali 204 odbędzie się losowanie składu osobowego do 1 obwodowej komisji wyborczej mającej siedzibę na terenie gminy Marklowice.
Kandydatów do w/w komisji zgłosiły 3 komitety wyborcze.

Przewodnicząca Gminnej
Komisji Wyborczej
Gabriela Krakowczyk
         

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MARKLOWICACH
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Marklowice
zarządzonych na dzień 23 września 2007 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34 poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327) Gminna Komisja Wyborcza w Marklowicach podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Nr 1

Lista nr 1 – KWW "ODNOWA"
1.     BIERSKI Kazimierz Stanisław, lat 34, zam. Marklowice

Lista nr 2 – KWW DBAMY O MARKLOWICE
1.     WESOŁY Jerzy, lat 53, zam. Marklowice

Lista nr 3 – KWW NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
1.     MAŃKA Jarosława, lat 40, zam. Marklowice

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Gabriela Krakowczyk

Spis Wyborców

INFORMACJA
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 10 września 2007 r.
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy zarządzonymi na dzień 23 września 2007 r

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. )      


Wójt Gminy Marklowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Rady Gminy zarządzonymi na dzień 23 września 2007 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Marklowice w terminie od 10.09. 2007 r do 21.09.2007 r w godz. od 8ºº do 15ºº w pok. 304 na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwia-jące ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U Nr 191, poz. 1417).

Wójt Gminy Marklowice
mgr inż. Tadeusz Chrószcz

Wyniki Wyborów Uzupełniających do Rady Gminy Marklowice

Frekwencja w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Marklowice 23.09.2007
12:00 - 12,28 %
17:00 - 20,20 %
20:00 - 25,11 %
Wyniki oficjalne

głosów Lista nr 1 – KWW "ODNOWA"
76 BIERSKI Kazimierz Stanisław
głosów Lista nr 2 – KWW DBAMY O MARKLOWICE
34 WESOŁY Jerzy
głosów Lista nr 3 – KWW NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
114 MAŃKA Jarosława

Protokół OKW
Protokół TKW

Więcej artykułów…

  1. Spis wyborców

Strona 1 z 2

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00