Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy

Administracji i Obsługi Placówek Oświatowych

Prowadzonych przez Gminę Marklowice

 

  

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,

a nową bez przerwy zdobywa,

ten może być nauczycielem innych.”

Konfucjusz

 

W Dniu Komisji Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji święta ludzi związanych z polską oświatą. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani faktem, że wszystkie placówki oświatowe w Marklowicach prezentują od lat tak wysoki poziom. To Wasza zasługa i dlatego dziękujemy za osobiste zaangażowanie, które często wykracza poza zwykłe wypełnianie obowiązków zawodowych. Jest to także rezultat szczególnych umiejętności i predyspozycji nauczycieli, kompetencji i umiejętności identyfikowania się pracowników administracji z miejscem pracy oraz wysiłku pracowników obsługi.

Dziękując wszystkim, pragniemy podkreślić, że w sposób szczególny doceniamy umiejętność tworzenia pełnej zrozumienia i życzliwości atmosfery pracy, w czym każdy z Was ma swój znaczący udział.

Życzymy, aby w kolejnych latach zostały zrealizowane Wasze zawodowe i osobiste zamiary, a wypełnianie zawodowych obowiązków przynosiło jak najwięcej radości i satysfakcji.

 

 

 

Krystyna Klocek

Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice

   

Tadeusz Chrószcz

Wójt Gminy Marklowice

 

 

Marklowice, dnia 14 października 2021 r.