Zakończył się nabór wniosków na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne. W trakcie naboru wpłynęły 62 wnioski i obecnie prowadzona jest ich weryfikacja. W razie konieczności wnioskodawcy zostaną wezwani do uzupełnienia braków. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do programu wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Zasadami udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Marklowice montaż kotła może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Marklowice jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2021r.