Nawiązując do zamieszczonego w ostatnim czasie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach projektu „Łączymy z energią” informuję, iż w ramach udziału gminy Marklowice w projekcie pozostały do rozdysponowania 2 kotły na pelet o mocy od 20-30 kW oraz 1 pompa ciepła do c.w.u. o mocy do 3,0 kW. Dotacja dla tych urządzeń wynosi odpowiednio 17.500,00 zł oraz 7.500,00 zł. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 32 45-92-837 oraz w ogłoszeniu o naborze. Ostateczny termin składania wniosków mija 14 maja 2021r.