Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota ogłasza konkurs na GRANTY „Kontakty ponad barierami”- edukacja tworząca więzi międzypokoleniowe oraz działania aktywizujące mieszkańców.
Limit dostępnych środków wynosi 118 718 zł.
Nabór wniosków trwa od 5.07 do 19.07.2021 r.
Szczegóły wraz z dokumentacją są dostępne na stronie Stowarzyszenia http://morawskie-wrota.pl/artykul/ogloszenie-2-2021-wraz-z-dokumentami

""