Z dniem 5 lipca (poniedziałek) Urząd Gminy Marklowice będzie otwarty dla petentów w tych samych godzinach, co przed zmianą spowodowaną pandemią COVID-19.
Interesanci będą przyjmowani z pewnymi ograniczeniami:
1. Na terenie Urzędu obowiązuje zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki.
2. Po wejściu do Urzędu należy zdezynfekować dłonie przy pomocy aplikatora znajdującego się na parterze budynku.
3. Należy zachować między sobą odległość 2 m.
4. W jednym pomieszczeniu może znajdować się jeden petent.