Od 2 sierpnia 2021 r. są wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.
Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne. Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego -
potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Więcej informacji na te temat znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

""

""