W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz podpisał umowę w sprawie opracowania Strategii Gminy Marklowice. W drodze wyboru ofert wyłoniono firmę p. Krzysztofa Wrany.

 ""