Przewodnicząca Rady informuje, że obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Marklowice odbędą się w dniu 27 stycznia 2022 r., o godz. 16:00.
Obrady sesji odbędą się w trybie hybrydowym.

Porządek obrad sesji