19 i 20 stycznia 1945 r. część kolumn „marszu śmierci” idących z obozów i podobozów Auschwitz – Birkenau do Wodzisławia Śl. przemaszerowało przez Marklowice. Wodzisław był jednym z dwóch ośrodków przeformowywania pieszych kolumn w transporty kolejowe do obozów Buchenwald, Dora – Mittelbau, Bergen – Belsen, Mathausen, Ravensbruck i Sachsenhausen.
Na terenie Marklowic pozostało ośmiu zmarłych i zastrzelonych więźniów oświęcimskich. Pochowano ich w zbiorowej mogile poniżej cmentarza.
Jak co roku w dniu 19 stycznia w rocznicę tragicznego marszu przedstawiciele Gminy Marklowice złożyli wiązankę kwiatów dla uczczenia ich pamięci.

""

""