Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła od 15.02.22 r. możliwość rozliczenia zeznania podatkowego za rok 2021. Po raz czwarty taką czynność możemy wykonać zdalnie, logując się za pomocą profilu zaufanego czy bankowości elektronicznej. Sposób logowania wraz z dokładną instrukcją znajduje się na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/