Powiat wodzisławski jest koordynatorem pomocy mieszkaniowej oraz pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy szukających na terenie powiatu wodzisławskiego schronienia przed działaniami wojennymi wywołanymi rosyjską agresją. W tym celu zostały utworzone dwa zespoły robocze pod przewodnictwem Pani Iwony Wajsman – koordynatora spraw związanych z miejscami zakwaterowaniem oraz Pani Jolanta Kwiecień – koordynator spraw związanych z pomocą humanitarną. Wspólnie z innymi członkami zespołu będą koordynować działalność gmin, począwszy od kwestii zapewnienia schronienia, przez kwestie regulacji pobytu na terenie Polski, po zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych obywateli Ukrainy przybywających do naszego powiatu.