14.03.2022 r. część pomocy od miasta Philippsburg w Niemczech dla Ukraińców została przekazana do dyspozycji gminy Marklowice zaś pozostały ładunek pojechał do Tomaszowa Lubelskiego.

""

""

""