W związku z licznymi pytaniami mieszkańców i przedsiębiorców gmina Marklowice uruchomiła rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z przybywającymi do Marklowic uchodźcami z Ukrainy.

Darowizny można wpłacać na następujący rachunek

Gmina Marklowice ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice
rachunku ING Bank Śląski S.A. nr 17 1050 1344 1000 0090 8156 7951
tytuł przelewu : Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy