Plakaty przedstawiają informacje na temat wsparcia, które można otrzymać poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach.

opieka wytchnieniowa 1

 

 

Opieka wytchnieniowa informacja o dofinansowaniu

opieka wytchnieniowa 2

asystent osobisty1

asystent str2

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej informacja o dofinasowaniu