W linku ogłoszenie GZOPO o ogłoszonych konkursach https://bip-gzopo.marklowice.pl/bipkod/24885819