Do Marklowic dotarł transport darów dla Ukraińców z partnerskiego miasta Barlin we Francji. Do pomocy Strażakom OSP przy rozładunku włączyli się włodarze gmin.

""

""""

""

""