W związku z ustaleniami Zespołu Roboczego z dnia 31.05.2022r. podajemy do wiadomości dyżury pracowników Działu Szkód Górniczych, które będą pełnione w godzinach od 9:00 do 10:00 w terminach podanych na załączonym zestawieniu.

Plan dyżurów