Ogłoszenie Wójta Gminy Marklowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

plik do pobrania