Wraz z gratulacjami z okazji jubileuszu 100 - lecia Klubu Sportowego "Polonia" Marklowice w imieniu władz samorządowych Gminy Marklowice składamy podziękowania za dotychczasową działalność oraz promowanie piłki nożnej w naszej lokalnej społeczności.
KS "Polonia" jest nierozerwalnie związany z naszą gminą, wrósł w jej historię, znalazł trwałe miejsce w sercach kibiców Nasza gmina wspiera starania Zarządu Klubu tak aby nasi sportowcy mieli godne warunki do pracy i treningów. Z dumą i radością obserwujemy sportowe życie "Polonii" Marklowice.

Prosimy przyjąć gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych darczyńców i sympatyków sportu.
W tym szczególnym dniu życzymy wszystkim zawodnikom, trenerom, kibicom i sympatykom KS "Polonia" wytrwałości i hartu ducha w zawodniczej rywalizacji oraz siły w pokonywaniu codziennych trudności.

Z wyrazami szacunku !
Tadeusz Chrószcz Wójt Gminy Marklowice
Krystyna klocek Przewodnicząca Rady Gmin

Bez nazwy 1