W związku ze zbiegiem okoliczności polegającym na uczestnictwie niektórych Radnych z Klubu „Samorządne Marklowice” – zarówno w Sesji Rady Gminy, jak i uroczystości zakończenia i pożegnania klas ósmych w SP 1 - w trakcie sesji nad głosowaniem w sprawie votum zaufania, wystąpił chwilowy brak kwalifikowanej większości głosów. To spowodowało, iż oddano 7 głosów ZA, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się.
Po ogłoszonej przerwie na salę powróciło dwóch radnych – nauczycieli i po przeprowadzonym głosowaniu – absolutorium dla Wójta zostało udzielone.
Sytuacja, jaka wystąpiła w trakcie tej sesji nie powoduje w żaden sposób jakichkolwiek perturbacji, zarówno dla Rady Gminy, Urzędu Gminy, jak i Wójta.
Powyższy fakt, jaki zaistniał w trakcie wczorajszej sesji nie oznacza w żaden sposób braku zaufania do osoby Wójta, a jedynie jest wynikiem kumulacji obowiązków części naszych radnych w jednym i tym samym czasie. Stąd też naginanie rzeczywistości z jakiekolwiek strony, jest najzwyczajniej nieuczciwe i pozbawione jakichkolwiek podstaw.