W związku z wysokimi temperaturami planowane w dniach 1.07.2022 r. i 2.07.2022 r. roboty związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej odcinku ul. Świerkowej i ul. Mroza nie będą w tym terminie realizowane.