30 czerwca 2022 r., minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mieli składać deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do CEEB.
Informujemy, że deklarację CEEB można złożyć także po terminie bez kary, ponieważ nie podlega karze sprawca który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem rozpoczęcia procedury o ukaranie. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli.
Dlatego zachęcamy wszystkich zapominalskich do jak najszybszego złożenia deklaracji, a także przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dla nowych źródeł ciepła oraz źródeł ciepła wymienianych na nowe w terminie 14 dni od uruchomienia.
W dalszym ciągu deklarację można złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do urzędu gminy tak jak dotychczas.

""