W związku z przystąpieniem od dnia 16 sierpnia 2022 r. do prac związanych z likwidacją zalewiska Z-10 położonego przy ul. Jankowickiej wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinku drogi o nawierzchni tłuczniowej od Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku północnym po którym prowadzony będzie transport mas ziemnych.
Planowany termin zakończenia prac - czerwiec 2023 r.

inwestor robót
Ruch Jankowice
44-253 Rybnik
ul. Jastrzębska 12

wykonawca robót
Melioracje Wodne
Stanisław Kachel
44-200 Rybnik
ul. Szczygłów 5b

Droga strefa